Sběratel vizitek - Jan Sagalinec

Irsko

/album/irsko/katherine-zappone-001-jpg/
/album/irsko/ireland-001-jpg/
/album/irsko/mary-lou-mcdonald-001-jpg/
/album/irsko/ireland-002-jpg/
/album/irsko/ireland-003-jpg/
/album/irsko/ireland-004-jpg/
/album/irsko/ireland-005-jpg/